Máy phát điện Mitsubishi 1375 KVA liên tục / 1500 KVA dự phòng.

Máy phát điện Mitsubishi 1375 KVA liên tục / 1500 KVA dự phòng.
Tình trạng: nhập khẩu trực tiếp không qua đại lý, mới 100%.